Les cèl·lules mare es obtenen del propi pacient per aspirat de medul·la òssia i una vegada es han seleccionat i multiplicat a una unitat de producció cel · lular , es apliquen al pacient al procés quirúrgic .

No existeix cap manipulació genètica al procés i simplement es utilitzen les cèl·lules mare adultes (stem cells) a condicions idònies de oxigen i nutrients per a la seva multiplicació .

Els assajos clínics protocol·litzats i els tractaments de pseudoartrosi en ossos llargs als que hi hem participat , hem constatat que és viable, segur , sense efectes adversos , ni toxicitat i útil a la regeneració òssia evitant la presa de empelts de cresta ilíaca .

QUIN ÉS L’ ESTAT ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA ?

Els assajos clínics acabats i la evolució dels que estan a curs , ens permeten esperar uns resultats altament satisfactoris per la rapidesa i qualitat de regeneració òssia al tractament de pseudoartrosi de os llargs.

Podem observar casos en els que portaven diverses intervencions sense resultats i després del cultiu , intervenció quirúrgica amb el aportació de diversos milions de cèl·lules mare es van obtenir consolidacions estables i duradores .

A la actualitat tot procés anomenat tractament amb cèl·lules mare requereix d’un protocol establert per la Agència Espanyola del Medicament i el seu ús autoritzat només és compassiu .