Són moltes les possibilitats de tractament de l’osteoporosi a nivell farmacològic amb medicaments que només necessiten de una sola dosi anual , però una vegada establerta ja la malaltia , ja sigui per falta de prevenció o per desconeixement , tenim unes seqüeles com el dolor i les fractures , a les quals podem donar resposta .

Les fractures de maluc o fèmur necessitaran de una osteosíntesi amb claus i plaques , però a les fractures vertebrals es poden efectuar vertebroplàsties i cifoplasties amb ciment com a pal·liatives del dolor.

El làser sistema Fp3 és una excel·lent opció per tractar el dolor agut o crònic i la inflamació a cervicals , dorsals i lumbars , tan freqüents a aquestes patologies . La seva capacitat de penetració en profunditat , ser indolor i aplicat sobre la pell , obté una ràpida i duradora millora del dolor; per això que li fa un mètode idoni per reduir els analgèsics .

A altres ocasions , es necessitarà de ajudes ortopèdiques externes per a la protecció de la columna vertebral amb cotilles o faixes ortopèdiques per estabilitzar i evitar la progressió de les fractures establertes .