Amb la artroscòpia d’ espatlla podem veure i comprovar , a diferents posicions del braç , on existeix la lesió o el conflicte de les estructures internes . També podem efectuar cirurgia dins de la articulació amb instrumental molt petit que s’introdueix per unes petites incisions .

QUINES PATOLOGIES ES PODEN TRACTAR PER ARTROSCÒPIA D’ ESPATLLA ?

La artroscòpia d’ espatlla ha permès veure millor els petits detalls dinàmics i per això tant augmentar les possibilitats de tractament de petites lesions que podrien arribar a ser greus sinó es tracten . Així podem tractar síndromes que provoquen un pinçament entre els diferents ossos i els tendons que discorren pel espai subacromial (Síndrome subacromial)

Per artroscòpia es poden reparar els trencaments i els esquinços traumàtics o degeneratius dels tendons del maneguet rotador (supraespinós i infraespinós ) que impedeixen aixecar el espatlla o també la luxació recidivant espatlla (lesió de Bankart ), solucionant la inestabilitat de espatlla a la luxació recidivant.

QUÈ HE DE FER DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ ?

Habitualment , l’ estada a la clínica sol ser de 12-24 hores fins a retirar els drenatges .

Al postoperatori es col·loquen bosses de gel i s’inicien exercicis passius i pendulars de l’ espatlla . No obstant això, si hi ha sutures , el braç romandrà en un cabestrell i en posició adequada per evitar la tensió de la sutura . Després es passarà als exercicis passius i assistits , però mai exercicis actius perquè no ocorreguin trencaments o afluixament dels ancoratges

A les setmanes següents la rehabilitació sol incloure crioteràpia , exercicis actius per recuperar les rotacions , potenciació del múscul deltoides i finalment tots els músculs que formen el maneguet rotador .

Si no existeixen sutures ni retraccions musculars , sol aconseguir -se una mobilitat precoç i força normal entre 4-6 setmanes , però si hi ha sutures la força i mobilitat completa es obtindran entre els 2-3 mesos .

Tota cirurgia sobre el espatlla s’hauria d’ efectuar després de haver aconseguit una rehabilitació acceptable , aconseguint una bona mobilitat passiva de les rotacions per obtenir òptims resultats .