Tractaments Físics
Teràpies regeneratives

La BioFisioTerapia és un concepte global de tractament mèdic no invasiu dels problemes del sistema esquelètic i neurològic, gràcies als efectes analgèsics, antiinflamatoris i de regeneració dels teixits, generats per la resposta biològica a determinats estímuls com ones de xoc, laserteràpia, ones EMC, mecanoteràpia.