Hi ha un grup de productes anomenats Factors de creixement ( PRP ), que es obtenen del pacient per un procés de extracció de sang , com a qualsevol analítica , i una vegada s’ha centrifugat es obtenen diferents fraccions , eminentment de plaquetes , que es utilitzen en intervencions per facilitar – ne la curació , per ajudar a la cicatrització o com a efecte antiinflamatori dels teixits

Tot el procés s’ha d’ efectuar en l’ àmbit quirúrgic i, per tant, en perfectes condicions d’ esterilitat .

Hi ha processos més o menys automatitzats per a l’ obtenció de concentrats rics en plaquetes i en definitiva de factors de creixement .

EN QUÈ S’UTILITZEN ELS FACTORS DE CREIXEMENT ?

  • Processos amb retard de consolidació òssia
  • Lesions traumàtiques amb gran component inflamatori
  • Úlceres cutànies de difícil resolució
  • Coadjuvant de plàsties cutànies
  • Osteoimplants

COM S’APLIQUEN ?

Un cop obtinguts els Factors de creixement (PRP ), es apliquen directament sobre la zona a tractar , sigui al procés quirúrgic , a altres per injecció articular o simplement sobre la superfície a cas de úlceres .

Hi ha casos en què els seus efectes poden ser controvertits i poc eficaços per utilitzar lo de forma sistemàtica